T-3MR (renovēts T-3M)
inventāra saraksts

T-3MR (renovēts T-3M) inventāra saraksts (uz01/01/2013):
saraksts izstrādes stadijā!

Inventāra
numurs
Rūpnīcas dati Inv.numurs līdz 18/SEP/2009 Inv.numurs pirms renovācijas Piezīmes
Ražošanas gads Ražošanas numurs
35010 1989 178138 3-501 3-234 Sakabe 35010+35021. Renovēts .
35021 1990 * 3-502 3-249 Sakabe 35010+35021. Renovēts .
35032 * * 3-503 3-250 Sakabe 35032+35043. Renovēts .
35043 * * 3-504 3-233 Sakabe 35032+35043. Renovēts .
35054 * * 3-505 3-244 Sakabe 35054+35065. Renovēts .
35065 * * 3-506 3-233 Sakabe 35054+35065. Renovēts .
35076 1988 * 3-507 3-219 Sakabe 35076+35087. Renovēts xx/xx/xxxx.
35087 1988 * 3-508 3-220 Sakabe 35076+35087. Renovēts .
35098 1988 * 3-509 3-207 Sakabe 35098+35108. Renovēts .
35108 1988 * 3-510 3-208 Sakabe 35098+35108. Renovēts .

Inventāra
numurs
Rūpnīcas dati Inv.numurs līdz 18/SEP/2009 Inv.numurs pirms renovācijas Piezīmes
Ražošanas gads Ražošanas numurs
35119 1988 * 3-511 3-201 Sakabe 35119+35121. Renovēts .
35121 1988 * 3-512 3-202 Sakabe 35119+35121. Renovēts .
35130 * * 3-513 3-227 Sakabe 35032+35043. Renovēts .
35141 * * 3-514 3-228 Sakabe 35032+35043. Renovēts .
35152 * * 3-515 3-223 Sakabe 35054+35065. Renovēts .
35163 * * 3-516 3-224 Sakabe 35054+35065. Renovēts .
35174 1988 * 3-517 3-205 Sakabe 35076+35087. Renovēts xx/xx/xxxx.
35185 1988 * 3-518 3-206 Sakabe 35076+35087. Renovēts .
35196 * * 3-519 3-237 Sakabe 35098+35108. Renovēts .
35206 * * 3-520 3-238 Sakabe 35098+35108. Renovēts .

Inventāra
numurs
Rūpnīcas dati Inv.numurs līdz 18/SEP/2009 Inv.numurs pirms renovācijas Piezīmes
Ražošanas gads Ražošanas numurs
35217 * * 3-521 3-241 Sakabe 35010+35021. Renovēts .
35228 * * 3-522 3-242 Sakabe 35010+35021. Renovēts .
35239 * * 3-523 3-245 Sakabe 35032+35043. Renovēts .
35241 * * 3-524 3-246 Sakabe 35032+35043. Renovēts .
35250 * * 3-525 3-253 Sakabe 35054+35065. Renovēts .
35261 * * 3-526 3-254 Sakabe 35054+35065. Renovēts .
35272 1988 * 3-527 3-209 Sakabe 35076+35087. Renovēts xx/xx/xxxx.
35283 1988 * 3-528 3-210 Sakabe 35076+35087. Renovēts .
35294 1988 * 3-529 3-217 Sakabe 35098+35108. Renovēts .
35304 1988 * 3-530 3-218 Sakabe 35098+35108. Renovēts .